Een rijk land wordt vaak gedefinieerd als een land met een hoog bruto binnenlands product (BBP) per hoofd van de bevolking. BBP per hoofd van de bevolking is een maatstaf voor de economische welvaart van een land en geeft aan hoeveel geld er beschikbaar is voor elke inwoner.

Een rijk land heeft vaak een divers economisch systeem, een hoog opgeleide arbeidsmarkt, een hoog niveau van technologische ontwikkeling en een solide infrastructuur. Ook hebben rijke landen vaak een hoog niveau van sociale voorzieningen, zoals gezondheidszorg en onderwijs.

Het is belangrijk om te benadrukken dat het begrip “rijk land” subjectief is en afhankelijk is van de context. Een land kan bijvoorbeeld rijk zijn in termen van natuurlijke hulpbronnen, zoals olie, maar niet in termen van levensstandaard of welvaart van haar bevolking. Ook kan een land rijk zijn in termen van economie, maar niet in termen van culturele rijkdom of biodiversiteit.

panoramic photography of green field
Photo by Ákos Szabó on Pexels.com

De top 10 rijkste landen ter wereld op basis van bruto binnenlands product (BBP) in het jaar 2023

  1. Verenigde Staten
  2. China
  3. Japan
  4. Duitsland
  5. Verenigd Koninkrijk
  6. India
  7. Frankrijk
  8. Brazilië
  9. Italië
  10. Canada

About The Author