Speciale eenheden, of Special Forces (SF), is een term voor speciaal getrainde militaire eenheden die operaties uitvoeren zoals verkenningen, onconventionele oorlogsvoering en contra-terrorisme. Leden van dergelijke eenheden worden commando’s of operators genoemd.

In de Verenigde Staten verwijst de term ‘Special Forces’ naar de specifieke eenheid, de United States Army Special Forces of Groene Baretten. Met de term Special Operations Forces (SOF) bedoelt men de overige speciale eenheden.

Leger eenheden er zijn er zo veel goede van zonder dat men weet dat deze bestaan. Elk leger uit de wereld heeft wel een elite groep die extra getraind en gemotiveerd is.

Beste Elite leger eenheden ter wereld

 1.       US Navy SEAL   sf1
 2.       British SAS             sf2
 3.       Huntsmen Danish special forces sf3
 4.       French Special Forces sf4
 5.      Shayetet 13 (Israeli Special Forces)sf30
 6.      Irish army rangers sf6
 7.      Australian SASR sf26
 8.      MARSOC sf8
 9.     Canadian counter terrorist group JTF2 sf9
 10.     Russian Special Forces: Spetsnaz sf31
 11.     Dutch Special Forces sf11
 12.     SBS           sf12
 13.     Delta Force    Delta-Force
 14.     Belgian Special Forces Group  sf34
 15.     Norwegion MJK   sf15
 16.     Canadian Joint Incident Response Unit (Nuclear, biological and chemical warfare defence) sf16
 17.     Marinejegerkommandoen – Norwegian Navy Special Forces  sf17
 18.     French Commando Marine sf18 
 19.     Norwegian Armed Forces’ Special Comman  sf19
 20.     New Zealand Special Forces  sf20
 21.     US Army Special Forces Sniper with Remington Modular Sniper Rifle sf21
 22.     Polish GROM sf33
 23.     U.S. Special Forces sf33
 24.     Indonesian Special Forces Command sf35
 25.     Romanian Special Forces sf25