Nieuwe hype, de toekomst, AI, hoe je het ook noemt, het is VETTTTTTChatGPT is een prototype van een chatbot met kunstmatige intelligentie, ontwikkeld door OpenAI en gespecialiseerd in het voeren van dialogen met een gebruiker. De chatbot is een groot taalmodel dat is verfijnd met zowel “supervised” als “reinforcement” leertechnieken voor kunstmatige intelligentie.

De meest gebruikte functies van ChatGPT zijn:

  1. Natuurlijke taalverwerking (NLP)
  2. Generatie van tekst, zoals antwoorden op vragen, automatisch opstellen van berichten en het genereren van fictie.
  3. Conversatie-simulatie, waarmee gebruikers kunnen praten met een virtuele agent in een menselijke stijl.
  4. Automatisch samenvatten van tekst
  5. Taalvertaling
  6. Q&A-systemen
  7. Automatisch genereren van titels en samenvattingen.
  8. Het genereren van zoekopdrachten op basis van gegeven input.
  9. Text-completion, waarmee gebruikers een begin van een zin kunnen invoeren en de model de zin afmaakt.About The Author